shared.to
Sam Frysteen | Australia Profile

frysteen

Sam Frysteen | Australia

4 months ago (2019-07-08 02:34:00)

Post text language: EN


Couple of weeks ago down at Wellington Point Jetty while out chasing the #MilkyWay with @chippieb .
- - - - - - - - - -
Not as good as I’d hoped, but not as bad as I feared! Sooooo many people wandering around with headlamps on hunting for fish 😳🙄 don’t they know I was trying to take an epic photo??? 😜
- - - - - - - - - -
#visitqueensland
#thisisqueensland
#seeaustralia
- - - - - - - - - -
Find me here:
Life: @frysteen
People: @frysteenphotography
Stars: @themilkywaychaser.com.au
Drone: @skypix.com.au
360: @sunshinecoast360.com.au
- - - - - - - - - -

- as au com i people with not was know to take an epic they photo t visitqueensland trying couple thisisqueensland fish seeaustralia find me here life frysteen frysteenphotography stars themilkywaychaser drone skypix don headlamps for milkyway weeks ago down at wellington point jetty while out chasing the chippieb hunting good d hoped but bad feared sooooo many wandering around of on sunshinecoast Download image

Edit and Download Image with Filters

Adjust
Crop


Wellington Point, Queensland, Australia 📷 Photo location

- as au com i people with not was know to take an epic they photo t visitqueensland trying couple thisisqueensland fish seeaustralia find me here life frysteen frysteenphotography stars themilkywaychaser drone skypix don headlamps for milkyway weeks ago down at wellington point jetty while out chasing the chippieb hunting good d hoped but bad feared sooooo many wandering around of on sunshinecoast


Top Comments:
michaeljnsa Profile
@michaeljnsa posted 4 months ago

Wowzer!!! 🔥🔥🔥

jthurryup Profile
@jthurryup posted 4 months ago

📷👀Brilliant 🏆😎

jess_inspired_ Profile
@jess_inspired_ posted 4 months ago

🤘

oliviaajah245 Profile
@oliviaajah245 posted 4 months ago

sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪ ᴡᴡᴡ(.)sᴀʀᴀɴᴀ𝟹𝟼𝟻(.)ᴄᴏᴍ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴏᴅᴀʟ 𝟻𝟶 ʀʙ sᴜᴅᴀʜ ʙɪsᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴀɴ sᴇᴘᴜᴀsɴʏᴀ sᴇᴘᴇʀᴛɪ : sᴘᴏʀᴛʙᴏᴏᴋ, ᴛᴏɢᴇʟ, ᴘᴏᴋᴇʀ, ᴛᴀɴɢᴋᴀs, ᴄᴀsɪɴᴏ. ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏɴᴜs ᴅᴀɴ ᴘʀᴏᴍᴏ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴅᴀʀɪ sᴀʀᴀɴᴀ𝟹𝟼𝟻 ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ: - ғʀᴇᴇᴄʜɪᴘ 𝟻𝟶𝟶𝟶 sᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ - ᴄᴀsʜʙᴀᴄᴋ ʜɪɴɢɢᴀ 𝟷𝟻% (sᴘᴏʀᴛ & ᴛᴀɴɢᴋᴀs) - ᴄᴀsʜʙᴀᴄᴋ ᴍɪx ᴘᴀʀʟᴀʏ 𝟷𝟶𝟶% - ᴄᴀsʜʙᴀᴄᴋ 𝟹% (ᴄᴀsɪɴᴏ) - ᴋᴏᴍɪsɪ ʀᴏʟʟɪɴɢᴀɴ ᴄᴀsɪɴᴏ 𝟶.𝟾% - ᴅɪsᴋᴏɴ ᴛᴏɢᴇʟ ᴛᴇʀʙᴇsᴀʀ - ʙᴏɴᴜs ᴛᴏ 𝟶.𝟹 (ᴘᴏᴋᴇʀ) sᴀʀᴀɴᴀ𝟹𝟼𝟻 ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴇᴘᴏsɪᴛ ᴅᴀʀɪ sᴇʟᴜʀᴜʜ ʙᴀɴᴋ ʟᴏᴄᴀʟ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ɪɴғᴏ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ʜᴜʙ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ: * ʟɪᴠᴇᴄʜᴀᴛ : ᴡᴡᴡ(.)sᴀʀᴀɴᴀ𝟹𝟼𝟻(.)ᴄᴏᴍ * ᴘɪɴ ʙʙ : 𝟸ʙᴇ𝟹𝟾ʙ𝟼𝟾 * ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ : +𝟼𝟸𝟾𝟷𝟸𝟼𝟿𝟺𝟷𝟿𝟺𝟽𝟾 sᴏ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ? sᴇɢᴇʀᴀ ʙᴇʀɢᴀʙᴜɴɢ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪ sᴀʀᴀɴᴀ𝟹𝟼𝟻 ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴀᴊᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇᴍᴀɴ-ᴛᴇᴍᴀɴᴍᴜ ᴋᴀʀᴇɴᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʙᴏɴᴜs ʀᴇғᴇʀʀᴀʟ sᴘᴇsɪᴀʟ... ᴋᴀᴍɪ ᴏɴʟɪɴᴇ 𝟸𝟺 ᴊᴀᴍ ᴅɪᴛᴜɴɢɢᴜ ʏᴀ ᴅᴀғᴛᴀʀɴʏᴀ

cara_rogerson Profile
@cara_rogerson posted 4 months ago

Gorgeous! 💕

katherined8612 Profile
@katherined8612 posted 4 months ago

😍

milkywaydreamz_ Profile
@milkywaydreamz_ posted 4 months ago

Stunning shot 😍

creative.marius Profile
@creative.marius posted 4 months ago

WOW ! This is the best sky I have seen today. I love the composition and the edit is on point. Great job. Please, can you let me know what do you think about my last post?

aussievapez Profile
@aussievapez posted 4 months ago

Stunning shot !!! ✨✨✨❤️

joyzjourneyz Profile
@joyzjourneyz posted 4 months ago

Awesome.... again

hu4181130 Profile
@hu4181130 posted 4 months ago

找打字人員:💋 🚫不收取任何任務押金🚫 💰1000字200台幣/70港幣/35馬幣,衹是照著圖片打字這麼簡單 📱適合:學生黨,寶媽,上班族 ✅工資日結 ✅超自由工作 ✅打字超簡單 ‼️絕對合法‼️ ✔️薪資可匯戶頭/寄現金袋 🚩輕鬆打工/兼職 月入破萬不是夢❗ 🚩問問了解不用錢❗機會不等人❕ 🚩你還在等什麼 ⁉️ ~ ➕ Line🆔 :7073332308 📍绝对不是诈骗 幇朋友轉發,打擾!本人也有在做,真的可以賺到錢,都不要問我上面有聯繫方式,諮詢找她。

slayerxatakanx Profile
@slayerxatakanx posted 4 months ago

Amazing

burak67922 Profile
@burak67922 posted 4 months ago

Gt

burak67922 Profile
@burak67922 posted 4 months ago

Gt

burak67922 Profile
@burak67922 posted 4 months ago

Gt

jordanl171 Profile
@jordanl171 posted 4 months ago

Is more photo info posted somewhere? Gear,exposure settings? I'd love to know!!

mazlumciglik Profile
@mazlumciglik posted 3 months ago

Koymaz!

melissa._1803 Profile
@melissa._1803 posted 3 months ago

@furkan_isik_1903_ @zirvenin_bir_tek_babeli ben bir şey gördüm

melissa._1803 Profile
@melissa._1803 posted 3 months ago

@furkan_isik_1903_ @zirvenin_bir_tek_babeli nerdesin ? Niye telefonun hiç çalmıyor kapattın mı ? Şarjın mı yok ? Noldu iyi misin

hamid_jm112 Profile
@hamid_jm112 posted 3 months ago

following me 🙆🏻‍♀️😢

danissimo.inc Profile
@danissimo.inc posted 3 months ago

Wow🔥

tequanscott96 Profile
@tequanscott96 posted 3 months ago

looks like the road im alwayz on JESUS CHRIST Y

fischersonic Profile
@fischersonic posted 3 months ago

Carol, QUANDO você me deixar de me amar VOCÊ me avisa?

cheryll0211gmail.com6336 Profile
@cheryll0211gmail.com6336 posted 3 months ago

You are so great the stars love you ❤️👍⭐⭐⭐⭐⭐

Original post @ //www.instagram.com/p/BzpqFzWgnJh
Report abuse
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Reddit
VK
Telegram